Conferința de lansare de proiect

17.01.2012 | economie , Guvern
  • Mărime
    text
  • Trimite prin e-mail
  • Tipăreşte

  • Trimite prin:
  • Share


Conferința de lansare de proiect

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a organizat marţi, 17 ianuarie 2012, conferinţa de lansare a Proiectului ”Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniile reglementate de Ministerul Administraţiei şi Internelor (M.A.I.) şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.D.R.T.)”. La conferință au participat reprezentanți ai structurilor asociative și patronale implicate în proiect, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice vizate.

Lucrările conferinţei au fost prezidate de domnul Attila Dézsi, secretarul general al Guvernului.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PODCA), în baza contractului de finanţare încheiat între SGG în calitate de beneficiar şi MAI în calitate de Autoritate de Management. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.700.000 lei fără TVA, din care 85% reprezintă valoare nerambursabilă a finanţării din Fondul Social European, iar 15% reprezintă valoarea cofinanţării.

Secretarul general al Guvernului, domnul Attila Dézsi a arătat că „Secretariatul General al Guvernului este instituţia cu rol determinant în coordonarea procesului de reducere a sarcinilor administrative” şi a evidențiat că „prin acest proces se urmăreşte diminuarea costurilor suportate de către întreprinderi pentru a îndeplini obligaţiile legale de furnizare a informaţiilor privind activităţile lor, către autorităţi publice sau către terţi.”

Domnul Attila Dézsi a subliniat că proiectul îşi propune să măsoare costurile administrative pe care le suportă operatorii economici din domeniile reglementate de două ministere, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Administrației şi Internelor, în vederea pregătirii etapei de reducere a sarcinilor administrative, în domeniile selectate - construcţii, urbanism şi amenajare teritorială, turism, înmatriculare vehicule, licențiere societăţi pentru activități de pază şi protecţie, arhivistică, regimul frontierei,  servicii comunitare de utilităţi publice, etc., în contextul procesului de măsurare a costurilor administrative în România prin aplicarea Modelului Costului Standard (MCS - metoda de estimare a costurilor administrative impuse operatorilor economici pentru îndeplinirea obligatiilor legale de informare  privind activitatea lor, de către autoritățile centrale şi către terţi).
    
În urma măsurării costurilor administrative vor fi elaborate planurile de simplificare a legislaţiei, astfel încât România să atingă ţinta de reducere a sarcinilor administrative cu 25% până în anul 2012. Totodată, va fi introdusă în evaluarea ex-ante a impactului actelor normative, obligativitatea ministerelor de a măsura costurile administrative generate de noile reglementări asupra mediului de afaceri, creându-se condițiile adecvate unui cadru investițional mai atractiv.