Într-o Europă modernă, trebuie asigurat învățământul în limba minorităților - La Timișoara s-a desfășurat ședința Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) a Comitetului Regiunilor

29.09.2017 | Harghita
  • Mărime
    text
  • Trimite prin e-mail
  • Tipăreşte

  • Trimite prin:
  • Share


Într-o Europă modernă, trebuie asigurat învățământul în limba minorităților - La Timișoara s-a desfășurat ședința Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) a Comitetului Regiunilor

În cadrul ședinței Comisiei pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă , cercetare și cultură (SEDEC) a Comitetului Regiunilor s-a aprobat proiectul de aviz pe tema „Modernizarea învățământului preuniversitar şi a învățământului superior”, întocmit de Borboly Csaba în calitate de raportor.

„Dezvoltarea educației constituie o realizare istorică a Europei, fiind unul dintre principalele motoare în păstrarea culturii, a competitivității statelor membre și regiunilor și a mobilității sociale. În cadrul procesului de consolidare a compatibilității, a interoperabilității și a dezvoltării diferitelor sisteme europene de educație, autoritățile locale au un rol deosebit de important”, a afirmat președintele Consiliului Județean.

Proiectul de aviz cuprinde o serie de aspecte au menirea de a contribui la modernizarea învățământului preuniversitar și celui superior la nivel european. Un fapt îngrijorător în mai multe state este reprezentat de soarta absolvenților de învățământ superior, capacitatea de inserție a acestora pe piața forței de muncă. Rata de ocupare a absolvenților recenți de învățământ superior la nivel european nu s-a redresat complet după criza financiară din 2008, astfel este nevoie de luarea de măsuri și în ceea ce privește situația absolvenților de programe de formare profesională care variază de la un stat membru la altul și de la o regiune la alta. În vederea elaborării unei strategii de ocupare a forței de muncă trebuie avut în vedere faptul că diferențe nu se înregistrează doar între statele membre, ci și între diferitele zone ale unui stat membru. Totodată, este nevoie de dezvoltarea programelor de formare și a infrastructurilor destinate educației și învățământului superior în regiunile mai puțin dezvoltate și accesul la învățământul superior pentru elevii care provin din regiuni defavorizate sau periferice sau din comunitățile minoritare.

Pentru dezvoltarea durabilă a învățământului este nevoie de sprijinirea universităților regionale. Conceptul de „universitate în serviciul cetățenilor” nu va putea deveni realitate decât dacă Uniunea și statele membre consultă în mod real și adecvat autoritățile locale și regionale atunci când elaborează politici în materie de învățământ superior. Pe lângă contribuția la diminuarea imigrării tinerilor absolvenți și creșterea mobilității este nevoie de oferirea de facilități, astfel ca aceștia să se întoarcă în regiunile din care provin. În acest mod cunoștințele acumulate vor fi utilizate în procesul dezvoltarea unei regiuni competitive. O condiție esențială pentru succesul educației viitoare este reprezentată și de pregătirea pedagogică, psihologică și metodologică a cadrelor didactice și a formatorilor, precum și a personalului didactic din învățământul superior.

În ceea ce privește instituțiile de învățământ, formare profesională în care se predă în limbile minorităților naționale sau etnice, nu poate fi limitat accesul la educație pentru elevii aparținând unei minorități. Este nevoie de instituirea acelor  sisteme care să permită oricărui absolvent care provine din comunități minoritare, să beneficieze de accesul la formarea continuă și la ocuparea unui loc de muncă în condiții egale în raport cu ceilalți absolvenți.

Borboly Csaba a precizat că documentul urmează a fi adoptat la ședința plenară a Comitetului Regiunilor care va avea loc în data de 1 decembrie și a mulțumit tuturor pentru sprijinul acordat în procesul de întocmire a proiectului de aviz.

Informații referitoare la activitatea desfășurată de președintele consiliului în cadrul Comitetului Regiunilor puteți afla aici.

Atenție! Ne rezervăm dreptul de a modera comentariile.