Reformă administrativă cu suportul Băncii Mondiale

22.02.2012 | Guvern
  • Mărime
    text
  • Trimite prin e-mail
  • Tipăreşte

  • Trimite prin:
  • Share


Reformă administrativă cu suportul Băncii Mondiale

Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), va beneficia, din partea Băncii Mondiale, de o schemă de grant în valoare de 434.000 USD. Finanțarea nerambursabilă vizează elaborarea unui sistem de monitorizare și evaluare a planurilor de acțiuni realizate pe baza analizelor funcționale ale Băncii Mondiale. Secretarul general al Guvernului, domnul Attila Dézsi a fost împuternicit să semneze Acordul de finanțare.

Scopul proiectului este operaționalizarea unui sistem de monitorizare și evaluare a principalelor reforme structurale implementate de Guvernul României, în vederea asigurării unei coordonări orizontale eficiente la nivelul administraţiei publice centrale. Principalele activități se referă la inventarierea și corelarea documentelor strategice ale Guvernului, la dezvoltarea unui set comun de indicatori de măsurare a impactului măsurilor, la definirea unui mecanism de cooperare între instituţiile implicate în activitatea de monitorizare și evaluare precum și la instruirea personalului tehnic necesar implementării acestui mecanism.

”La nivelul Secretariatului General al Guvernului există o preocupare permanentă pentru evaluarea impactului politicilor publice. Prin acest proiect, dorim să dezvoltăm un sistem unic de monitorizare și evaluare a principalelor măsuri de modernizare a administrației publice implementate de Guvernul României, cuprinse în documentele programatice majore. Implementarea acestui nou proiect va avea o durată de 3 ani iar indicatorii dezvoltați ne vor ajuta să urmărim pas cu pas modul de implementare, atingerea rezultatelor propuse și eventualele puncte slabe care necesită o atenție sporită” – a declarat secretarul general al Guvernului, domnul Attila Dézsi.